(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ໃນວັນທີ 18 ເມສາ - 15 ພຶດສະພາ 2018, ນ. ແກ້ວມະນີ ວັນສາລີ, ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ ພະ​ແນ​ກພະລັງງານ​ຊີ​ວະພາ​ບ, ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດ​ສະດຸ​ໃໝ່, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂັ້ນ​ສູງ​ນາໆຊາດ ໃນຫົວຂໍ້ ເຕັກນິກເຊື້ອໄຟທີສະອາດຢູ່ ເຂດຊົນນະບົດ ສຳລັບປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາປະ ຈຳປິ 2018, ທີ່ແຂວງ ຫູນານ, ເມືອງ ສາງຊາ ສປ ຈີນ, ການ​​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ-ສຳ​ມະນາ ຄັ້ງນີ້ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເປັນ​ເວລາ 28 ວັນ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 29 ທ່ານທີ່ມາຈາກ 07 ປະເທດຄື: ປະເທດ ປະ​ລິດ​ສະຕາຍ, ຊູດານ​ໃຕ​, ຢູເຄຣນ, ຈໍ​ດຣັນ, ສີ​ຣາ​​ເຮຣອອນ, ຊຳ​ເບຍ ແລະ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ​ພະນັກງານວິຊາການ​ ທັງ​ໝົດ ​7 ທ່ານຈາກ 3 ພາກສ່ວນຄື: ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 3 ທ່ານ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ 2 ທ່ານ ແລະ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 2 ທ່ານ,

ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ-ສຳມະນາ ແມ່ນສ້າງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພາະໄດ້ເວົ້າເຖິງຂະບວນການຜະລິດກະສິກຳແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ, ພ້ອມທັງມີການຄົ້ນຄວ້ານະວັດຕະກຳໃໝ່ໆຂື້ນມາເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍໃນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພາະໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນ ອີງໃສ່ຈາກປະສົບການໃນວຽກງານຕົວຈິງຂອງປະເທດຈີ, ເຊິ່ງກໍ່ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ມີໂອກາດໄປຝຶກອົບຮົມຖອດຖອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຫລາຍ​​​ຢ່າງທີ່ຕິດພັນກັບຂອບເຂດວຽກງານທີ່ພາຍໃນສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດ​ສະດຸ​ໃໝ່, ພ້ອມນັ້ນຍັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ນັ້ນມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ, ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍັງເປັນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ລະຫວ່າງ ຈີນ - ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

学员集体照Group Photo湖南省韶山 Shao Mountains in Hunan Province

 

 

 


ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ສົມທົບກັບທາງ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງວຽງຈັນລົງຕິດຕາມ

Latest News