(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກພະລັງງານຊີວະພາບ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ສົມທົບກັບທາງ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງວຽງຈັນລົງຕິດຕາມ

ການນຳໃຊ້ບໍ່ແກ້ສຊີວະພາບ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເຂດຈຸດສຸມ ຜາບອງ ເມືອງຫີນເຫີ

ບ ແລະ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ
ລວມທັງໝົດ 3ຈຸດດ້ວຍກັນ
ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ລະຫວ່າງ ສພວ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູນນານ

fdsfds

IMG 6397fdsfsfss

Pin It

Latest News