(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ຝຶກອົບຮົມການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດກ່ຽວກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ ສປປ ລາວ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-18 .ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.
eef

ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ກະຊວງວິທຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ກັບ ສວທຊ nectec (ສູນເຕັກໂນໂລຊີອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ຄອມພິວເຕີແຫ່ງປະເທດໄທ)  ໂດຍທາງ nectec ໄດ້ບັນລະຍາຍ ແລະ ສາທິດກ່ຽວກັບລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ພ້ອມທັງນັກສຳມະນາກອນລົງມືປະຕບັດຕົວຈິງ ການຝຶກອົບຮົມຈັດຢູ່ ຄະນະວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

sds
fsd
Pin It

Latest News