(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29 ສິງຫາ ຫາ 4 ກັນຍາ 2018, ທີ່ຜ່ານມາ ພະນັກງານສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກກ່ຽວກັບພະລັງງານໃໝ່, ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບພະລັງງານໃໝ່ ຈີນ-ອາຊ່ຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຈີນ-ລາວ ຈັດຂື້ນໂດຍ: ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແຂວງຢຸນນານ, ຮ່ວມກັບກົມຮ່ວມມືຕ່າງປະເທດ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ສປ ຈີນ. ທີ່ນະຄອນຄຸນມິງ, ສປ ຈີນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກລວມທັງໝົດ 15 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຄື: ອອດສະເຕເຣຍ, ກຳປູເຈຍ, ອີນໂດເນເຊຍ, ມຽນມ່າ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ອີຢິບ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເນປານ, ປາປົວນິວກີນີ, ບັງກະລາເທດ, ມົງໂກເລຍ, ປາກິດສະຖານ, ຊູດານ ແລະ ສປປ ລາວ. ໄດ້ເຊື້ອເຊີນນັກສຳມະນາກອນທີ່ຊ່ຽວຊານ ແລະ ປະສົບການສູງ ທາງດ້ານພະລັງງານໃໝ່ມາແລກປ່ຽນ ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຫາໂອກາດເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບ,​ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມຈະເລີນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ລະຫວ່າງຈີນ-ອາຊ່ຽນ”ພະລັງງານໃໝ່, ໂອກາດໃໝ່, ຄວາມຫວັງໃໝ່”, ສ້າງພຶ້ນຖານແນວຄວາມຄິດສໍາລັບນັກການເມືອງຂົງເຂດ,ນັກວິຊາການ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນການສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືກັນທັງໃນດ້ານວິກິດ ແລະ ໂອກາດໃນການຄວບຄຸມພະລັງງານໃນອະນາຄົດ. ແບ່ງປັນ ແລະ ຮ່ວມກັນສ້າງນະວັດຕະກຳພະລັງງານໃໝ່ເພື່ອເປັນພຶ້ນຖານໃນການແກ້ໄຂໃນພາກພື້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສືບຕໍ່ຕິດຕໍ່ສືສານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ແນວໂນ້ມນະໂຍບາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ສະຖາບັນ ແລະ ລັດວິສະຫະກິດ ທີ່ບໍ່ສະເພາະແຕ່ສະມາຊິກອາຊ່ຽນ ແຕ່ລວມທັງສະມາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກ.

ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າການຝຶກອົບຮົມໃນລັກສະນະນີ້ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບບົດຮຽນທີ່ດີ, ໄດ້ສຶກສາຮຽນຮູ້ບົດຮຽນຕ່າງໆຈາກຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນປະເທດອາຊ່ຽນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ໃນການນຳສະເໜີບົດຄົ້ນຄວ້າ, ປະສົບການ, ເຕັກນິກຕ່າງໆ, ລວມທັງບັນຫາ, ຄວາມທ້າທ້າຍ ແລະ ທັດສະນະກ່ຽວກັບອຸດສະຫະກຳພະລັງງານໃໝ່, ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະກັບນັກຊ່ຽວຊານ, ວິຊາການຈາກບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ໃນການປຶກກສາຫາລືກ່ຽວກັບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃນການສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານພະລັງງານໃໝ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການສ້າງກົນໄກການສົ່ງເສີມ ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານໃໝ່ໃນບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບັນໂຄງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດແລ້ວ ໃນການສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານໃໝ່, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພະລັງງານໃໝ່ທາງດ້ານອຸດສະຫະກຳຂອງເອກະຊົນ, ເຊິ່ງກໍ່ເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ມີໂອກາດໄປຝຶກອົບຮົມຖອດຖອນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຫຼາຍ​​​ຢ່າງ.

 

  

 Group Photo 1.71 PrintDSC 5297863A8068863A8101863A8227863A8541863A85632018090210242120180903164801

 

 

 


Pin It

Latest News