(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ສະຖາບບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ກວຕ) ໄດ້ຈັດ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນານ້ຳມັນເຊື້ນໄຟ ຊີວະພາບ ຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 9 ທັນວາ 2015 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ກວຕ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ສາຄອນ ຈະເລີນວົງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກວຕ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະໃນຄັ້ງນີ້ ມີທ່ານ ຈັນແສງ ພິມມະວົງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກວຕ, ບັນດາຫົວ ໜ້າຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ 17 ແຂວງ ໃນທົວປະເທດ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນກະຊວງ ຈຳນວນ 59 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ພະ ນັກງານສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນ ການຜະລິດ, ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ສິ່ງ ເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ໄມຕີ ວົງຄໍາຊາວ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນພະລົງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຂື້ນລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງ ການ ຊຶ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການຜະລິດນ້ຳມັນຊີວະພາບຄົບວົງຈອນ, ເປັນໂຄງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທົດລອງການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນຊີ ວະພາບຈາກພືດໃຫ້ນ້ຳມັນຊະນິດຕ່າງໆ ມາປະສົມເປັນນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບເພື່ອນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ນຳໃຊ້ງົບປະມານການຄົ້ນຄວ້າຂອງລັດຖະບານ ສົກປີ 2011-2012 ຊຶ່ງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ງົບ ປະມານຂອງໂຄງການ ຈຳນວນ 3,380 ລ້ານກີບ, ໃຊ້ເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 3 ປີ. ປັດຈຸບັນ, ໂຄງການນີ້ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນປີທີ 2 ເນື່ອງຈາກການອະ ນຸມັດງົບປະມານມີການຫຼ້າຊ້າ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄດ້ແບ່ງເປັນ 6 ກິດຈະກຳ ຄື:

1. ຊື້ເຄື່ອງມືອຸປະກອນປະກອບໃສ່ຫ້ອງທົດລອງ; 2. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວຢ່າງພຶດໃຫ້ນ້ຳມັນທີ່ມີຢູ່ແຕ່ລະແຂວງເພື່ອບີບ ແລະ ສຶກສາປະລິມານນ້ຳ ມັນ ຂອງພຶດແຕ່ລະຊະນິດ; 3. ການປຸງແຕ່ງນ້ຳມັນໄບໂອດີເຊລຈາກໝາກເຍົາ, ໝາກເກົາ ແລະ ພຶດຊະນິດອື່ນໆ; 4. ການທົດລອງການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນໄບໂອດີເຊລກັບ ເຄື່ອງຈັກ; 5. ສຶກສາການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກຂະບວນການຜະລິດນ້ຳມັນໄບໂອດີເຊລ ແລະ 6. ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ສັງຄົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ນ້ຳ ມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ (ຊຶ່ງພວກເຮົາກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ).

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ດຣ. ສາຄອນ ຈະເລີນວົງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກວຕ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນບາງຕອນວ່າ: ປັດຈຸ ບັນ, ໂລກ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາການຂາດແຄນພະລັງງານ ແລະ ຍິ່ງຈະກາຍເປັນບັນຫາໜັກໜ່ວງໃນອະນາຄົດ; ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມເປັນພິດ ແລະ ມົນລະພາ ວະທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພະລັງງານ. ປັດຈຸບັນ, ຝຸ່ນລະອອງ, ຄວາມຮ້ອນ, ຝົນຕົກ ແລະ ພາວະສານພິດເຮືອນແກ້ວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມະນຸດ ໂດຍກົງ ນັ້ນຄືສະຖານະການທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຮີບດ່ວນ. ພະລັງງານ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງປະຊາກອນ ກໍ ຄືເພື່ອຄວາມຈຳເປັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ປີ 2012, ສປປ ລາວ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຊົມໃຊ້ນ້ຳມັນທຸກຊະນິດ ປະມານ 900 ກວ່າລ້ານລິດ ແລະ ແກສ໌ທຳມະຊາດ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນໂຕນ ລວມມູນຄ່າ ປະ ມານ 700 ລ້ານກວ່າໂດລາ, ອັດຕາເພີ່ມຂື້ນສະເລ່ຍໃນສາມປີສຸດທ້າຍ 10 % ຕໍ່ປີ. ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຟອດຊີວ ມີແນວໂນ້ມວ່າຈະໝົດໄປພາຍໃນສອງຫາສາມທົດສະວັດ ຂ້າງໜ້າ.

ໃນປະເທດລາວເຮົາ ມີການນຳໃຊ້ພະລັງງານ 4 ປະເພດຕົ້ນຕໍຄື: ໄມ້ຟືນ, ຖ່ານໄມ້, ໄຟຟ້າ ຊຶ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ເອງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ຊຶ່ງ ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ປະມານ 80 % ແມ່ນນໍາໃຊ້ໄມ້ເຮັດຟືນ ແລະ ຖ່ານ ຊຶ່ງສະເລ່ຍການນໍາໃຊ້ຕໍ່ຫົວຄົນ ແມ່ນ 1 ແມັດ ກ້ອນຕໍ່ປີ ທຽບໃສ່ພົນລະເມືອງທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ມີການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ປີລະປະມານ 6.700.000 ແມັດກ້ອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ບາງຄອບຄົວໃນຕົວເມືອງ; ການຊອກຫາແຫຼ່ງພະລັງງານ ນັບມື້ນັບຫາຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກອອກໄປເລື້ອງໆ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໃນປີ 2020, ການສົ່ງເສີມ ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຊີວະພາບ ເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິິດທິຜົນ, ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງ ໃນການປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳເຂົ້າພະລັງງານເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດ. ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຄືດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອຢາກສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນ ເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ ຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີການຢັ້ງຢືນຢ່າງຄັກແນ່. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ທາງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ຈຶ່່ງໄດ້ສະເໜີ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຜະລິດນ້ຳມັນຊີສະພາບຄົບວົງຈອນ ແລະ ການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດນີ້ຂື້ນມາ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 2 ວັນ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ນ້ຳມັນຊີວະພາບ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ແກັດສ໌ຊີວະພາບ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ປຸ໋ຍຊີວະພາບ ແລະ ໄດ້ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຜະລິດ ນ້ຳມັນຊີວະພາບ, ບໍ່ແກັດສ໌ ຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍຊີວະພາບ ໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາ ກອນອີກດ້ວຍ.

 

 
Pin It

Latest News