(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-28 ກັນຍາ 2018, ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ຄະນະມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູນານ, ສປ ຈີນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມືກັນສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ລາວ-ຈີນ ເພຶ່ອການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ໃນໄລຍະສອງ ລະຫວ່າງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູນນານ, ສປ ຈີນ, ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່,  ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະສອງ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້, ທັງສອງຝ່າຍ ແມ່ນຕົກລົງເຫັນດີລົງຢ້ຽມຢາມ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຈຸດສາທິດລະບົບແກັສຊີວະພາບ, ລະບົບນ້ຳຮ້ອນພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ລະ ບົບເຄື່ອງປ້ຳນ້ຳແສງຕາເວັນ ແລະ ລະບົບໄຟເຍືອງທາງພະລັງງານແສງຕາເວັນ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ຜ່ານການລົງສຳຫຼວດ ແລະ ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຂອງແຕ່ລະຈຸດສາທິດຕ່າງໆ ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າ ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍແກ່ສັງຄົມ ຊື່ງເປັນການປົກປັກຮັກສາສີງແວດລ້ອມໄປຕາມແນວທາງການ ພັດທະນາພະລັງງານສີຂຽວ.

         ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະໜື່ງ ແລະ ສຶບຕໍ່ການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະສອງ, ທັງສອງຝ່າຍແມ່ນຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເຮັດບົດບັນທຶກສັນຍາຮ່ວມມື ຊື່ງໃນນັ້ນທັງຝ່າຍຈີນຈະສຶບຕໍ່ຮ່ວມມື ກັບ ຝ່າຍລາວຄື:

  1. ໃຫ້ທຶນຝຶກອົບຮົມສຳມະນາໄລຍະສັ້ນ ດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ໄລຍະ 20 ວັນ ທີ່ຄຸນມີງ, ສປ ຈີນ ແກ່ພະນັກງານສະຖາບັນ ຈຳນວນ 06 ຄົນ.
  2. ສະໜອງອຸປະກອນຕິດຕັ້ງລະບົບນ້ຳຮ້ອນພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຂະໜາດ 4 ແມັດກ້ອນ ແລະ ລະບົບໄຟເຍືອງທາງພະລັງງານແສງຕາເວັນຈຳນວນ 10 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນວັດທະນາທຳຊົນເຜົ່າ ເດັກກຳພ້າ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

-      ສະໜອງລະບົບປ້ຳນ້ຳພະລັງງານແສງຕາເວັນຈຳນວນ 1 ເຄື່ອງ ແລະ ລະບົບໄຟເຍືອງທາງພະລັງງານແສງຕາເວັນຈຳນວນ 10 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນວັດທະນາທຳຊົນເຜົ່າ ເດັກກຳພ້າ ຫຼັກ 67

-      ສະໜອງລະບົບໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍເມືອງ ສັງທອງ ຂະໜາດ 2 KW

  1. ສະເໜີຮ່ວມມືກັນກໍ່ສ້າງສູນວີທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ ຄຸນມີງ-ວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສປປ ລາວ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຢູນນານ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູຢູນນານ, ສປ ຈີນ. 

IMG 7042IMG 7046IMG 7048IMG 7082IMG 4186IMG 4170IMG 7112IMG 7129IMG 9305IMG 7148IMG 7145IMG 7149IMG 7181IMG 9377IMG 9104IMG 7264IMG 7272IMG 7321IMG 7326IMG 7314IMG 7337IMG 7302

 

 

 


Pin It

Latest News