(+85621) 739011 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |    MINISTRY OF TECHNOLOGY

banner

ໃນວັນທີ 13 ມີນາ 2018 ທີ່ກຸ່ມການຜະລິດແນວ ພັນເຂົ້າ ບ້ານ ຕຶງ, ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີມອບຮັບເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າສຳລັບນາໂນນ ໂດຍຜູ້ມອບເຄື່ອງ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ທ່ານ ຄຳແດງ ສີບຸນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ແລະ ຜູ້ຮັບແມ່ນ ທ່ານ ຂັນຄຳ ເຂັມພາ ວັນ, ຫົວຫນ້າກຸ່ມການຜະລິດແນວພັນເຂົ້າເຊບັ້ງໄຟ ລຸ້ນທີ່ 3. ບ້ານຕືງ ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນບ້ານທີ່ປະຕິບັດຕາມທິດ 3 ສ້າງ, ເປັນບ້ານທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມການ ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າເພຶ່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວນາ ແລະ ຂາຍໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ. ເຄື່ອງ ຢອດເມັດເຂົ້ານາໂນນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຢັດແຮງງານ, ປະຢັດເວລາ, ປະຢັດຕົ້ນທືນຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ເປັນບົດຮຽນອັນໃໝ່ ທີ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການນຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນຜະລິດມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເຄື່ອງຢອດເມັດເຂົ້າ ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງຂອງສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ມອບ-ຮັບ ຄັ້ງນີ້ີ້ ມີທ່ານຫົວໜ້າກະສິກຳເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ຫົວໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ນາຍບ້ານ, ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງໝົດ 30 ກວ່າທ່ານ.

ຂ່າວ: ທ່ານ ສິດທິພົງ ແສງປະເສີດ

Pin It

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?