ໜ້າທຳອິດ ຂ່າວສານຂ່າວ ການເຄື່ອນໄຫວ ສພວ ລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຕິດຕັ້ງລະບົບສູບນໍ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ.ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສະໜອງນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳ, ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື.

ລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຕິດຕັ້ງລະບົບສູບນໍ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ.ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສະໜອງນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳ, ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື.

ໂດຍ admin
117 ເບີ່ງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-29 ພະຈິກ 2020, ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່, ກົມເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກຳ ແລະ ສະຖາບັນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງສຳຫຼວດພື້ນທີ່ການຜະລິດກະສິກຳເຂດດົງບາກໃໝ່ຫີນຄຳ, ບ້ານ ໃໝ່ ແລະ ບ້ານ ຄັງ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນປະກອບການອອກແບບຕິດຕັ້ງລະບົບສູບນໍ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສະໜອງນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຜະລິດກະສິກຳ, ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

error: ເນື້ອໃນ ຢູ່ເວັບໄຊນີ້ຖືກປ້ອງກັນ !! Content is protected !!